Zostań sponsorem

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

Ochotnicza Straż Pożarna w Konopnicy
Konopnica 24a, 21-030 Motycz
 

85 8735 0007 4001 0111 2000 0010

Bank BPS
 
Tytułem:

“Darowizna na cele statutowe”

 
 
LUB
 
 

ZOSTAŃ SPONSOREM


oferta sponsorska osp konopnica

(kliknij, aby powiększyć lub pobierz w wersji PDF)

 

Pomóż nam sfinansować sprzęt ratowniczy


wyp.osob oswietlenie armatura zab.miejsca radio srodki odo sprz rat 31 szlamowka kombinezonnaszerszenie wentylator-oddymiajacy

fot. drozki.osp.org.pl/


 
 

Szanowni Państwo,

 

zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Konopnicy.

 

Nasza jednostka istnieje od 1962 roku. Przez ponad 50 lat, wspólnymi siłami mieszkańców Konopnicy i lubelskiego Węglina, a w szczególności dzięki ogromnemu wsparciu Urzędu Gminy Konopnica udało się wybudować strażnicę z dwoma garażami
i salą na uroczystości. Przeprowadzono wiele remontów, dzięki którym remiza zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz prezentuje się imponująco. Dużo pracy zostało już wykonane, ale wiele jeszcze przed nami.

 

Nieco inaczej zarysowuje się sytuacja naszej jednostki w zakresie ratowniczo-gaśniczym. Nieliczny sprzęt do ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa technicznego jest już przestarzały. Brakuje nowoczesnego, spełniającego aktualne wymogi wyposażenia osobistego dla strażaków. Ubrania specjalne, hełmy, buty strażackie, rękawice, kominiarki, latarki, sygnalizatory bezruchu – bez tych podstawowych elementów członkowie naszej straży, nie są odpowiednio zabezpieczeni podczas działań ratowniczych. Nasz wóz bojowy – GBM 2,5/16 Star 244/JZS – swoje lata świetności również ma za sobą. Przeszedł wiele remontów i już czas, by został zastąpiony nowszym, niezawodnym samochodem gaśniczym (prawdopodobnie w tym roku uzyskamy dofinansowania na zakup nowego wozu – w większość z budżetu Gminy Konopnica).

 

Powyższy opis prezentuje faktyczne dwa oblicza Ochotniczej Straży Pożarnej
w Konopnicy – z jednej strony imponujący budynek strażnicy, z drugiej zaś przestarzałe i wybrakowane wyposażenie uniemożliwiające niesienie skutecznej pomocy podczas pożarów, wypadków i innych nieszczęśliwych wydarzeń w naszej okolicy.

 

Pragnąc zmienić tę sytuację – nadal dbając o świetlicę dla mieszkańców, chcąc jednocześnie znacząco zwiększyć możliwości niesienia skutecznej pomocy, członkowie OSP Konopnica postanowili w lutym 2016 r. po 16-stu latach zmienić prezesa oraz cały zarząd jednostki. W tym momencie średnia wieku osób decyzyjnych w naszej straży wynosi 26 lat.
 
Jako młody, ambitny i dynamiczny zarząd chcemy konsekwentnie wykonywać zaplanowane działania dla dobra, bezpieczeństwa i szerszej integracji naszych sąsiadów – wszystkich członków naszej lokalnej społeczności zamieszkałej na nieoficjalnej dzielnicy, łączącej sołectwo Konopnica oraz osiedle Węglin.

 

Od niedawna zauważalny jest wzrost zarówno zainteresowania mieszkańców naszymi działaniami, jak również liczby nowych strażaków (zorganizowaliśmy pierwszy, bardzo owocny nabór członków), którzy kierowani są na odpowiednie badania lekarskie oraz szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa medycznego i technicznego. To wszystko sprawia ogromną satysfakcję i tworzy dobre perspektywy dalszego, dynamiczniejszego rozwoju Ochotniczej Straży Pożarnej w Konopnicy.

 

Na końcu warto wspomnieć, że strażacy-ochotnicy służąc lokalnej wspólnocie nie pobierają żadnego finansowego wynagrodzenia, a wszelkie środki okazjonalnie uzyskane za wykonaną pracę czy szkolenia przeznaczają na drobny sprzęt dla jednostki. To świadczy, że kierują się pasją, poczuciem patriotycznej misji
i odpowiedzialności za Małą Ojczyznę.

 

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z naszą ofertą sponsorską. Państwa wsparcie, byłoby znaczącym wkładem w podwyższenie skuteczności niesionej przez nas pomocy podczas pożarów, wypadków i innych nieszczęśliwych wydarzeń.

 

Z poważaniem
Zarząd OSP Konopnica

Forma prawna: Stowarzyszenie
Nazwa: Ochotnicza Straż Pożarna w Konopnicy
Adres: Konopnica 24a, 21-030 Motycz
Adres do korespondencji: Konopnica 92, 21-030 Motycz
Telefon: 502 385 628 (dh. Łukasz Adamczyk)
Email: kontakt@ospkonopnica.pl
Strona: www.ospkonopnica.pl
Facebook: www.facebook.com/ospkonopnica
NIP: 7132916142
REGON: 432294197
KRS: 0000198230
Bank: Bank BPS
Numer konta: 85 8735 0007 4001 0111 2000 0010