Jak wezwać OSP Konopnica?

1. Zadzwoń na 998

Nasza jednostka jest wyposażona w specjalny system powiadamiania DSP-50, poprzez który dyżurny na Stanowisku Kierowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie (który odbiera połączenia alarmowe) może zadysponować do zdarzenia odpowiedni pojazd, poprzez uruchomienie drogą radiową syreny na dachu naszej strażnicy. Dodatkowo każdy strażak w tym samym momencie otrzymuje specjalne połączenie na prywatny telefon, a także poprzez system e-Remiza otrzymujemy szczegóły zdarzenia takie jak adres, opis oraz mapę dojazdu.

Nie zalecamy “podpowiadania” dyżurnemu jaką jednostkę straży pożarnej czy innej formacji powinien alarmować – pozostawmy tę decyzję wykwalifikowanemu pracownikowi PSP.

 

2. Zadzwoń do Urzędu Gminy

W przypadku zdarzeń, które nie wymagają niezwłocznej interwencji w celu ratowania życia, zdrowia lub mienia, bądź w sytuacji, gdy dyżurny SK KM PSP (numer 998) uzna za bezzasadne dysponowanie sił i środków, zalecamy skontaktować się z pracownikami Urzędu Gminy Konopnica (tel. 81 503 10 19) lub bezpośrednio z Komendantem Gminnym OSP. Wójt gminy, bądź oddelegowany przez niego pracownik ma możliwość zadysponowania naszej straży do zdarzenia, za pomocą systemu e-Remiza TGB.

 

3. Zadzwoń do nas

W przypadku organizacji prac społecznych na terenie naszej gminy lub chęci podjęcia współpracy z jednostką OSP Konopnica zapraszamy do kontaktu z Prezesem Łukaszem (tel. 502 385 628) i Naczelnikiem Irkiem (tel. 504 036 594).

Prosimy pamiętać, że w przypadku wyjazdów alarmowych strażacy OSP nie mogą sami podjąć decyzji o wyjeździe ze strażnicy, bez zadysponowania przez dyżurnego SK KM PSP lub za zgodą wójta gminy. W związku z tym zalecamy w pierwszej kolejności korzystać z numeru 998.