Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Ochotnicza Straż Pożarna w Konopnicy we współpracy z Urzędem Gminy Konopnica oraz NZOZ Diamed, organizuje kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.


Termin: 20 stycznia – 25 lutego 2018
Miejsce: sala OSP Konopnica, Konopnica 24a
Czas trwania: 66 godz. (5 weekendów)
Tryb: sobota-niedziela
Koszt: 0 zł (dla strażaków z Gminy Konopnica), 300 zł (dla pozostałych chętnych)
Kontakt: kontakt@ospkonopnica.pl tel:785 120 693

Pobierz formularz zgłoszeniowy Pobierz harmonogram kursu Pobierz ofertę firmy Diamed Pytania testowe do nauki

 

Kurs zakończony jest egzaminem państwowym nadającym tytuł ratownika (certyfikat).

Istnieje możliwość odbycia egzaminu recertyfikacyjnego w cenie 100 zł, lub całego kursu recertyfikacyjnego w cenie 300 zł.

 

Zgłoszenia do 25 stycznia 2018
• 1 os. (w przypadku mniejszej od założonej liczby chętnych, dopuszczonych będzie po 2 os.) z każdej jednostki OSP z Gminy Konopnica poprzez:

  1. wypełnienie powyższego formularza zgłoszenia (jako dane do faktury należy wpisać “Gmina Konopnica” , “Kozubszczyzna 127 A, 21-030 Motycz”, “NIP: 7132877488”, “300 zł”
  2. przesłanie skanu formularza na kontakt@ospkonopnica.pl
  3. dostarczenie formularza do Urzędy Gminy Konopnica do Pana Jerzego Wójtowicza

• osoby spoza OSP z Gminy Konopnica poprzez:

  1. wypełnienie powyższego formularza zgłoszenia
  2. przesłanie skanu formularza na kontakt@ospkonopnica.pl
  3. uiszczenie 300 zł w dniu rozpoczęcia kursu – 20 stycznia 2018

 

Kurs finansuje Urząd Gminy Konopnica

 

Zostaw komentarz