Historia

Ochotnicza Straż Pożarna w Konopnicy powstała w 1962 r., a jej założycielami byli:
– Jan Mirosław (Prezes),
– Bronisław Dziudek (Naczelnik).
W okresie działalności pierwszego zarządu, zakupiono część materiałów budowlanych z myślą o wzniesieniu strażnicy, której to w pierwszej kolejności potrzebowali strażacy-ochotnicy.

W nowym zarządzie, powołanym w 1968 r. zasiedli:
– Ignacy Lis (Prezes)
– Józef Piwowarski (Naczelnik), którego w 1971 r. zastąpił Janusz Lis.
Zadaniem nowych władz było dalsze dążenie do budowy strażnicy i pozyskiwanie sprzętu pożarniczego. Powstała pierwsza, tymczasowa remiza, w formie niewielkiej, drewnianej szopy, usytuowanej kilkadziesiąt metrów na południe od miejsca, w którym remiza stoi dzisiaj. Zaczęto organizować zabawy taneczne na świeżym powietrzu pod hasłem „Zabawa na dechach na błoniach w Konopnicy”.

W 1973 r. po raz kolejny zmieniono władze straży. Funkcje zarządzie objęli:
– Leszek Kozieł (Prezes),
– Józef Nowak (Naczelnik – do 2014 r.),
– Kazimierz Krusiński (Gospodarz).
Nieprzerwanie od powstania OSP, celem strażaków z Konopnicy, było rozpoczęcie budowy strażnicy, a także pozyskanie samochodu pożarniczego. W dalszym ciągu organizowano zabawy taneczne, z których dochód odkładano pod przyszłą budowę.
Strażacy regularnie brali udział w zawodach pożarniczych, osiągając dobre wyniki.

W 1984 r., mimo wielu trudności, podjęto decyzję o rozpoczęciu budowy strażnicy. W dniu dożynek, które odbyły się na terenie jednostki OSP w Konopnicy, został wmurowany kamień węgielny. Przy dużym wsparciu Gminy Konopnica i Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, w 1990 r. oddano budynek do użytku.

W 1992 r. jednostka otrzymała wojskowy samochód Star 6×6, który służył strażakom aż do 2009 r.

Po śmierci Leszka Kozła, w 2000 r. funkcję prezesa OSP w Konopnicy objął:
– Adam Bogusław (Prezes).

Po długich staraniach, w 2009 r., jednostce został przydzielony samochód z OSP w Pawlinie – GBA 2,5/16 Star 244/JZS. Mimo licznych usterek, pojazd ten do dziś stanowi główne wyposażenie konopnickiej straży.

Od 2010 do dziś, dzięki staraniom Radnego Gminy – Stanisława Łukasiewicza oraz Wójta Gminy – Mirosława Żydka, prowadzone są intensywne prace remontowe strażnicy (m. in. nowa elewacja z dociepleniem), . W tym czasie remiza w Konopnicy pozytywnie zmieniła się i zmienia nadal, zarówno w środku jak i na zewnątrz. Dodatkowo, w 2011 r. dobudowano drugi, większy garaż, przy południowej ścianie budynku.

Zaangażowanie strażaków wzrosło, więcej uwagi przyłożono do szkolenia, co dało dobry rezultat w postaci III miejsca w gminnych zawodach pożarniczych (na 11 jednostek) w 2012 r. Ponadto od 2011 do 2014 reprezentacja OSP Konopnica, zdobywała czterokrotnie I miejsca we wszystkich, corocznych turniejach w piłce siatkowej o Puchar Wójta Gminy, a także II miejsce w jedynych, jak dotychczas rozgrywkach w piłce nożnej na tym samym szczeblu.

21 października 2012 r. odbyła się na terenie jednostki uroczystość 50-lecia istnienia OSP w Konopnicy. Przyznano wiele – zasłużonych odznaczeń członkom straży.

W lutym 2016 r. po 16 latach, został wybrany nowy prezes (Łukasz Adamczyk) oraz wymieniony w całości zarząd OSP (średnia wieku członków zarządu wynosi 26 lat).

Nowy zarząd jednej z 12-stu jednostek OSP w Gminie Konopnica ma ambicje jeszcze dynamiczniejszego rozwoju zarówno w kwestii ochrony przeciwpożarowej (zakup nowego samochodu i nowoczesnego sprzętu, wyszkolenie), jak i w wymiarze coraz szerszej integracji wszystkich okolicznych mieszkańców.

Chęci strażakom nie brakuje, ale potrzebują więcej osób zaangażowanych w OSP. Wymagania jakie stawiają przyszłym członkom to: brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w trudnych warunkach, sprawność fizyczna, wiek 16-55 lat, możliwość dotarcia do remizy z miejsca zamieszkania w ciągu 5 min.
Szczególnie mile widziani są mieszkańcy Lublina z okolic ul. Raszyńskiej (Węglin Północny), jak i Konopnicy.

Ochotnicza Straż Pożarna w Konopnicy istnieje już 54 lata. Szanując dorobek i zasługi poprzedników, strażacy podejmują kolejne działania, zarówno w celu rozwoju jednostki i własnych umiejętności, jak i wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców – swoich sąsiadów.