Historia

Ochotnicza Straż Pożarna w Konopnicy powstała w 1962 r., a jej założycielami byli:
– Jan Mirosław (Prezes),
– Bronisław Dziudek (Naczelnik).
W okresie działalności pierwszego zarządu, zakupiono część materiałów budowlanych z myślą o wzniesieniu strażnicy, której to w pierwszej kolejności potrzebowali strażacy-ochotnicy.

W nowym zarządzie, powołanym w 1968 r. zasiedli:
– Ignacy Lis (Prezes)
– Józef Piwowarski (Naczelnik), którego w 1971 r. zastąpił Janusz Lis.
Zadaniem nowych władz było dalsze dążenie do budowy strażnicy i pozyskiwanie sprzętu pożarniczego. Powstała pierwsza, tymczasowa remiza, w formie niewielkiej, drewnianej szopy, usytuowanej kilkadziesiąt metrów na południe od miejsca, w którym remiza stoi dzisiaj. Zaczęto organizować zabawy taneczne na świeżym powietrzu pod hasłem „Zabawa na dechach na błoniach w Konopnicy”.

W 1973 r. po raz kolejny zmieniono władze straży. Funkcje zarządzie objęli:
– Leszek Kozieł (Prezes),
– Józef Nowak (Naczelnik – do 2014 r.),
– Kazimierz Krusiński (Gospodarz).
Nieprzerwanie od powstania OSP, celem strażaków z Konopnicy, było rozpoczęcie budowy strażnicy, a także pozyskanie samochodu pożarniczego. W dalszym ciągu organizowano zabawy taneczne, z których dochód odkładano pod przyszłą budowę.
Strażacy regularnie brali udział w zawodach pożarniczych, osiągając dobre wyniki.

W 1984 r., mimo wielu trudności, podjęto decyzję o rozpoczęciu budowy strażnicy. W dniu dożynek, które odbyły się na terenie jednostki OSP w Konopnicy, został wmurowany kamień węgielny. Przy dużym wsparciu Gminy Konopnica i Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, w 1990 r. oddano budynek do użytku.

W 1992 r. jednostka otrzymała wojskowy samochód Star 6×6, który służył strażakom aż do 2009 r.

Po śmierci Leszka Kozła, w 2000 r. funkcję prezesa OSP w Konopnicy objął:
– Adam Bogusław (Prezes).

Po długich staraniach, w 2009 r., jednostce został przydzielony samochód z OSP w Pawlinie – GBA 2,5/16 Star 244/JZS. Mimo licznych usterek, pojazd ten do dziś stanowi główne wyposażenie konopnickiej straży.

Od 2010 do dziś, dzięki staraniom Radnego Gminy – Stanisława Łukasiewicza oraz Wójta Gminy – Mirosława Żydka, prowadzone są intensywne prace remontowe strażnicy (m. in. nowa elewacja z dociepleniem), . W tym czasie remiza w Konopnicy pozytywnie zmieniła się i zmienia nadal, zarówno w środku jak i na zewnątrz. Dodatkowo, w 2011 r. dobudowano drugi, większy garaż, przy południowej ścianie budynku.

Zaangażowanie strażaków wzrosło, więcej uwagi przyłożono do treningu, co dało dobry rezultat w postaci III miejsca w gminnych zawodach pożarniczych (na 11 jednostek) w 2012 r. Ponadto od 2011 do 2014 reprezentacja OSP Konopnica, zdobywała czterokrotnie I miejsca we wszystkich, corocznych turniejach w piłce siatkowej o Puchar Wójta Gminy, a także II miejsce w jedynych, jak dotychczas rozgrywkach w piłce nożnej na tym samym szczeblu.

21 października 2012 r. odbyła się na terenie jednostki uroczystość 50-lecia istnienia OSP w Konopnicy. Przyznano wiele – zasłużonych odznaczeń członkom straży.

Jeszcze w 2015 roku, zanim grupa młodych mieszkańców Konopnicy i Lublina postanowiła wziąć odpowiedzialność na swoje barki i wybrać spośród siebie nowy zarząd jednostki, sytuacja wewnątrz stowarzyszenia nie była zbyt optymistyczna.

W lutym 2016 r. po 16 latach, został wybrany nowy prezes (Łukasz Adamczyk) oraz wymieniony w całości zarząd OSP.

Cierpliwość i sumienność nowej ekipy kierującej priorytetami rozwoju konopnickiej straży, podniosły znacząco potencjał ratowniczy formacji i tym samym wpłynęły realnie na wzrost bezpieczeństwa mieszkańców regionu. Od wielu lat, ambitni społecznicy, ciężko pracują, udowadniając że poziomem kwalifikacji, umiejętności i zaangażowania jednostki ochotniczych straży pożarnych bardzo często dorównują ich państwowemu odpowiednikowi. Naszymi działaniami staramy się pokazać, że formacja tworzona przez wolontariuszy, może być nowoczesna, profesjonalna, a także zdyscyplinowana i otwarta na potrzeby innych ludzi.

Jednostka OSP Konopnica poszerzyła i stale poszerza grono swoich członków. Obecnie w szeregach jednostki służy 17 uprawnionych strażaków, w tym 4 kierowców pojazdów uprzywilejowanych kategorii C, 3 dowódców, a także 2 przyszłych strażaków w trakcie szkolenia oraz 1 kandydat. Strażacy zaliczają kolejne szkolenia i seminaria, pomnażają swoją wiedzę i umiejętności również na własną rękę, a także budują doświadczenie podczas wewnętrznych ćwiczeń oraz manewrów, aranżując najbardziej prawdopodobne scenariusze możliwych zdarzeń. Systematycznie dbają także o sprzęt. Skrupulatnie czyszczą i testują gotowość bojową całego wyposażenia, zwłaszcza podczas cotygodniowych, otwartych zbiórek (w poniedziałki o godz. 19:30), na które wstęp ma każda osoba zainteresowana działalnością naszej OSP.

Nasza jednostka dysponuje dwoma samochodami. GCBA 5/32, Jelcz 422 z 1990 roku, z nową zabudową z 2017 roku, jest jednym z nielicznych ciężkich pojazdów gaśniczych w okolicy. Drugi, GLBMRt 0,8/0,5, Opel Movano z 2016 roku przeznaczony jest głównie do ratownictwa technicznego i medycznego.

W roku 2018, Ochotnicza Straż Pożarna w Konopnicy, była dysponowana ze Stanowiska Kierowania PSP w Lublinie do blisko 38 zdarzeń, w 2019 do 32, a w 2020 do 39. W większości były to pożary na terenie Gminy Konopnica. Przez ostatnie 5 lat funkcjonowania, jednostka może pochwalić się 100% frekwencją (alarmowana zawsze zebrała się w regulaminowym czasie, nawet w ciągu 3 min).

Ochotnicy z naszej jednostki angażują się również na innych polach, spoza tematyki ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa medycznego. Podjęliśmy współpracę z Hospicjum dla dzieci im. Małego Księcia w Lublinie zarówno w pomocy przy pracach fizycznych jak i w skoordynowanej zbiórce plastikowych nakrętek. Wielu spośród naszych strażaków jest Honorowymi Dawcami Krwi, a jednostka prezentując ich postawę w internecie, zachęca swoich sympatyków do podjęcia podobnego wyzwania.

Członkowie OSP Konopnica mieli również zaszczyt pomóc małej Amelii Dobek z Lublina – chorej na nowotwór złośliwy lewego oka (siatkówczak), a także Wiktorii Dyś, cierpiącej na chorobę nóżek. Zorganizowaliśmy festyny charytatywne w naszej strażnicy, które cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem.

Nasi ochotnicy aktywnie włączają się także w prace społeczne przy porządkowaniu okolicy oraz chętnie pomagają lokalnym mieszkańcom w zadaniach wymagających działania dużej grupy ludzi, bądź specjalnego sprzętu.

Strażacy poświęcają swój prywatny czas na rozwój formacji, kierując się pasją, poczuciem patriotycznej misji, odpowiedzialności za Małą Ojczyznę, a także, chęcią niesienia pomocy i stałego podnoszenia kwalifikacji (większość aktywnych strażaków odbyła m.in. Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy), by skuteczność ich działań była jak najwyższa.

Służąc lokalnej społeczności strażacy-wolontariusze nie pobierają żadnego finansowego wynagrodzenia, a wszelkie środki uzyskane z budżetu gminy w formie ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych (10 zł/godz.) i szkoleniach (5 zł/godz.) przekazują na poczet zakupu nowego lub wymiany zużytego sprzętu.

Chęci do działania i pomagania innym nie brakuje, nieco inaczej sytuacja przedstawia się w możliwościach budżetowych jednostki. Pieniędzy na nowoczesny sprzęt zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa ratowników podczas akcji, niestety nie jest zbyt wiele w portfelu jednostki.

W związku z ograniczonymi środkami finansowymi, które posiadamy, zwracamy się do Państwa z prośbą o dofinansowanie zakupu wyposażenia osobistego strażaków kwotą 8000 zł. Ubrania specjalne, buty, rękawice, kominiarki oraz hełmy większości strażaków niestety wymagają już wymiany. Państwa wsparcie, byłoby znaczącym wkładem w podwyższenie poziomu bezpieczeństwa i komfortu pracy ratowników oraz skuteczności niesionej przez nich pomocy podczas pożarów, wypadków i innych nieszczęśliwych wydarzeń w okolicy naszych domów i miejsc pracy.