Dołącz do nas

ZBIÓRKI:

DOROŚLI (18-55 lat)
– poniedziałki o 19:30
 
MŁODZIEŻ – MDP (12-17 lat)
– 1-sze poniedziałki miesiąca o 18:00
 
Zapraszamy!

 

KONTAKT:

Prezes Ł. Adamczyk
tel. 502 385 628
kontakt@ospkonopnica.pl

 

WYMAGANIA:

– 15-55 LAT
– SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA
– BRAK PRZECIWWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO PRACY W TRUDNYCH WARUNKACH
– 5 MIN. DROGI OD MIEJSCA ZAMIESZKANIA DO REMIZY

 

KIM JESTEŚMY?

Ochotnicza Straż Pożarna w Konopnicy istnieje od 1962 r. Przez ponad 50 lat wspólnymi siłami mieszkańców Konopnicy oraz lubelskiego Węglina, a także z pomocą lokalnych władz, wybudowano, wielokrotnie remontowano i rozbudowano strażnicę z dwoma garażami oraz salą na imprezy okolicznościowe. W lutym 2016 r. po 16 latach, został wybrany nowy prezes oraz wymieniony w całości zarząd naszej OSP (średnia wieku członków zarządu – 26 lat).

 

CO PLANUJEMY?

Jako nowy zarząd jednej z 12-stu jednostek OSP w Gminie Konopnica mamy ambicje jeszcze dynamiczniejszego rozwoju zarówno w kwestii ochrony przeciwpożarowej (zakup nowego samochodu i nowoczesnego sprzętu, wyszkolenie), jak i w wymiarze coraz szerszej integracji wszystkich okolicznych mieszkańców.

 

KOGO SZUKAMY?

Chęci nam nie brakuje, ale potrzebujemy więcej osób zaangażowanych w OSP. Wymagania jakie stawiamy przyszłym strażakom to: brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w trudnych warunkach, sprawność fizyczna, wiek 16-55 lat, możliwość dotarcia do remizy z miejsca zamieszkania w ciągu 5 min.

 

– ZOSTAŃ STRAŻAKIEM OCHOTNIKIEM –

– OKAŻ SWÓJ LOKALNY PATRIOTYZM –

– POMAGAJ SĄSIEDZKIEJ WSPÓLNOCIE –

– WEŹ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA OTOCZENIE –

– POZNAJ MIESZKAŃCÓW KONOPNICY I WĘGLINA –

 

WYDRUKUJ, WYPEŁNIJ I PRZYJDŹ NA ZBIÓRKĘ

Deklaracja Członkowska OSP Konopnica
Klauzula RODO – Urząd Gminy

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

 

Wyrażam zgodę w związku z art. 23 ust. 1pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) na przetwarzanie przez OSP Konopnica moich danych osobowych na potrzeby działalności statutowej. Potwierdzam otrzymanie wiadomości, że administratorem danych jest OSP Konopnica, Konopnica 24a, 21-030 Motycz, przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawianie na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, dane osobowe podawane są dobrowolnie.


 

CZEKAMY NA CIEBIE